Previous Next

Konzultačné služby v oblasti IT a business procesoch.

Návrh IT architektúry, služieb a komponentov pre malé a stredné firmy. Poradenstvo v oblasi výberu dodávateľov a SW riešení. Optimalizácia business procesov so zameraním na efektívne riešenie, automatizáciu a nákladovú efektivitu. Návrh vhodného riešenia a realizácia - vrátane IT dodávky.

500x500

Vývoj aplikácii, ...Prenájom IT špecialistov

Analýza požiadaviek klienta
Návrh a definícia funkcionality
Realizácia navrhnutého riešenia
Starostlivosť a údržba systému

Pri vývoji využívame technológie : .....
Možnosť prenajačť programátorov, analytikov, projektových manažérov na konkrétny projekt.

500x500

Programovanie v Microsot Visual Basic for Application.

Analýza požiadaviek, návrh riešenia a implementácia aplikácii na platforme VBA :
- MS Excel
- MS Access
- MS Word
- MS Outlook
Integrácia a prepojenie jednotlivých častí. (napr. reportovacie rozhranie nad databázou MS Access v prostredí MS Excel, outomatické generovanie E-mailov na základe vstupov z MS Excel/Access,...)

500x500

Vývoj a design web stránok.

Návrh designu web stránok a programovanie web stránok/web aplikácii vrátane údržby a prevádzky redakčných systémov na správu obsahu - CMS (Contant Management Systém), optimalizáciou pre mobilné zariadenia. Webové aplikácie vyvíjame najmä v PHP, MySQL, Ajax, Rubby on Rails,Joomla,Bootstrap, Joomla,...

Zabezpečíme analýzu potrieb, nákup a registráciu domény, webhosting, samotné programovanie a prevádzku.

500x500

Outsourcing celkový outsourcing IT/ vybraných služieb.

Ponúkame komplexný oustrourcing IT služieb malé a stredné firmy, ktorý zahrňuje :
podporu konečných užívateľov (inštalácie pracovných staníc, konzultácie pre oblsť Windows, Office, email,)
návrh infraštruktúry a jej prevádzka
správa servrov (Windows Server,HyperV, Linux, Exchange, DB (MS SQL, MySQL)
outsourcing vývoja a prevádzky apliácii
poradenstvo pri obstaraní tovarov a služieb v oblasti IT, komunikácia s dodávateľmi

500x500

Naše referencie.

Referencie Vám poskytneme na vyžiadanie.

500x500

Kontakt